ดีใจที่เกิดเป็นคนไทย http://emilyyanisa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=10-09-2011&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=10-09-2011&group=6&gblog=4 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[Hamburg เมืองท่าในฝัน 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=10-09-2011&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=10-09-2011&group=6&gblog=4 Sat, 10 Sep 2011 3:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=3 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[Hamburg เมืองท่าในฝัน 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=3 Thu, 08 Sep 2011 4:32:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=2 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[Hamburg เมืองท่าในฝัน 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=2 Thu, 08 Sep 2011 20:06:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=1 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[Hamburg เมืองท่าในฝัน 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=6&gblog=1 Thu, 08 Sep 2011 5:30:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=06-10-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=06-10-2011&group=5&gblog=6 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เสื้อตัวโปรด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=06-10-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=06-10-2011&group=5&gblog=6 Thu, 06 Oct 2011 4:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=09-09-2011&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=09-09-2011&group=5&gblog=5 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำดำๆ กินแล้วแหวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=09-09-2011&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=09-09-2011&group=5&gblog=5 Fri, 09 Sep 2011 23:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=5&gblog=4 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องแก่นๆ ขำๆ ของเอมี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=08-09-2011&group=5&gblog=4 Thu, 08 Sep 2011 0:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=06-09-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=06-09-2011&group=5&gblog=3 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตู้ยาเคลื่อนที่สำหรับเด็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=06-09-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=06-09-2011&group=5&gblog=3 Tue, 06 Sep 2011 4:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=03-09-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=03-09-2011&group=5&gblog=2 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[นม เรื่องกล้วยๆ แต่ไม่กล้วยสำหรับแม่มือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=03-09-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=03-09-2011&group=5&gblog=2 Sat, 03 Sep 2011 3:52:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=30-08-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=30-08-2011&group=5&gblog=1 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาการพูดช้าของเด็กสามภาษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=30-08-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=30-08-2011&group=5&gblog=1 Tue, 30 Aug 2011 3:45:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=04-09-2011&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=04-09-2011&group=4&gblog=3 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ครีมแก้ผดผื่น สไตล์เยอรมัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=04-09-2011&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=04-09-2011&group=4&gblog=3 Sun, 04 Sep 2011 4:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=04-09-2011&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=04-09-2011&group=4&gblog=2 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[Samsonite pop up bubble]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=04-09-2011&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=04-09-2011&group=4&gblog=2 Sun, 04 Sep 2011 4:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=03-09-2011&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=03-09-2011&group=4&gblog=1 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[Tummy Tub]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=03-09-2011&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=03-09-2011&group=4&gblog=1 Sat, 03 Sep 2011 3:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=16-09-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=16-09-2011&group=2&gblog=6 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่าตัดครั้งที่สอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=16-09-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=16-09-2011&group=2&gblog=6 Fri, 16 Sep 2011 21:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=05-09-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=05-09-2011&group=2&gblog=5 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านใหม่ของเอมี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=05-09-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=05-09-2011&group=2&gblog=5 Mon, 05 Sep 2011 4:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=23-08-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=23-08-2011&group=2&gblog=4 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[พาลูกกลับบ้านครั้งแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=23-08-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=23-08-2011&group=2&gblog=4 Tue, 23 Aug 2011 2:49:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=23-08-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=23-08-2011&group=2&gblog=3 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่าตัดครั้งแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=23-08-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=23-08-2011&group=2&gblog=3 Tue, 23 Aug 2011 1:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=22-08-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=22-08-2011&group=2&gblog=2 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[ศูนย์หัวใจมิวนิช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=22-08-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=22-08-2011&group=2&gblog=2 Mon, 22 Aug 2011 20:19:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=22-08-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=22-08-2011&group=2&gblog=1 http://emilyyanisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กหญิงเอมิลี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=22-08-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emilyyanisa&month=22-08-2011&group=2&gblog=1 Mon, 22 Aug 2011 5:10:01 +0700